Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรมทำความดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ

วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:37 น.
สวนสาธารณะอุทยานสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2557 ในโครงการ "นครสวรรค์..รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อุทยานนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล มีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นกยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์, ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และพ.ต.อ.อดุลย์ แตงนารา รอง ผบก.ภ.จว.นว. ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากนั้นพี่น้องประชาชน อสม. นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำความดี ทำความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม ณ สวนสาธารณะอุทยานสวรรค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2557 ในโครงการ "นครสวรรค์..รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อุทยานนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล มีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นกยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์, ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และพ.ต.อ.อดุลย์ แตงนารา รอง ผบก.ภ.จว.นว. ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากนั้นพี่น้องประชาชน อสม. นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำความดี ทำความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม ณ สวนสาธารณะอุทยานสวรรค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:37 น.

สถานที่จัดงาน
สวนสาธารณะอุทยานสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23