Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:25 น.
สนามกอล์ฟจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

    20 ก.ค. 57 เวลา 12.30 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร มาต้อนรับและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันกอล์ฟการกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเดิมก๊วนแรกที่หลุม 1 ทีมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง ณ สนามกอล์ฟจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีมมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ มีสมาชิกในทีม อาทิ พ.อ.นภัทร ศรีธนโชค คุณสันทัศน์ เอื้อวันทนาคูณ คุณบรรเทิง ล้วงจันทร์ พ.อ.อ.สะไหม พลาหาญ ผศ.ดุสิต ภู่ตระกูล อันดับที่ 2 ได้แก่ทีมบริษัทตึกน้ำเงินจำกัด มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 23 ทีม
20 ก.ค. 57 เวลา 12.30 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร มาต้อนรับและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันกอล์ฟการกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเดิมก๊วนแรกที่หลุม 1 ทีมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง ณ สนามกอล์ฟจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีมมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ มีสมาชิกในทีม อาทิ พ.อ.นภัทร ศรีธนโชค คุณสันทัศน์ เอื้อวันทนาคูณ คุณบรรเทิง ล้วงจันทร์ พ.อ.อ.สะไหม พลาหาญ ผศ.ดุสิต ภู่ตระกูล อันดับที่ 2 ได้แก่ทีมบริษัทตึกน้ำเงินจำกัด มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 23 ทีม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:25 น.

สถานที่จัดงาน
สนามกอล์ฟจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23