Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรม“คืนความสุขให้กับประชาชน” โดยมณฑลทหารบกที่ 31

วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:57 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 9 ก.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงสิ่งที่นักศึกษาควรรู้และปฏิบัติในขณะที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน โดยมีการแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 31 "ค่ายจิระประวัติ" มาแสดงให้นักศึกษาใหม่ รวมทั้งอาจารย์และบุคคลทั่วไปได้รับชมเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับประชาขน ในกิจกรรม "คืนความสุขให้กับประชาชน" สร้างความสุขและสนุกสนานให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงสิ่งที่นักศึกษาควรรู้และปฏิบัติในขณะที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน โดยมีการแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 31 "ค่ายจิระประวัติ" มาแสดงให้นักศึกษาใหม่ รวมทั้งอาจารย์และบุคคลทั่วไปได้รับชมเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับประชาขน ในกิจกรรม "คืนความสุขให้กับประชาชน" สร้างความสุขและสนุกสนานให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:57 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23