Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:54 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 "ก้าวแรกน้องใหม่ร้อยดวงใจสู่รั้ว เขียว-เหลือง" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 "ก้าวแรกน้องใหม่ร้อยดวงใจสู่รั้ว เขียว-เหลือง" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:54 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23