Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์"

วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:44 น.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทัพนักกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันมาได้ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 6 เหรียญ จากกีฬากรีฑา เปตอง และหมากกระดาน มีสถาบันจากทั่วประเทศที่สังกัดสกอ. เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 68 สถาบัน ม.ราชภัฏนครสวรรค์อยู่อันดับที่ 26
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทัพนักกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันมาได้ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 6 เหรียญ จากกีฬากรีฑา เปตอง และหมากกระดาน มีสถาบันจากทั่วประเทศที่สังกัดสกอ. เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 68 สถาบัน ม.ราชภัฏนครสวรรค์อยู่อันดับที่ 26

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:44 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23