Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 เวลา 09:23 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมลงนามถวายพระพร

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 เวลา 09:23 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23