Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อน มนุษย์

วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:20 น.
ลานหลังอาคาร 9

    วันที่ 17 ก.ค 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อม คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกัน บริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อน มนุษย์ การบริจาคโลหิตเป็นการช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ เป็นการสละเลือดเนื้อในร่างกายเพื่อช่วยต่ออายุแก่ผู้เจ็บป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษา ผู้ใดได้ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตจึงถึงว่าเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา ณ. บริเวณลาน ตรงข้ามศูนย์ เวชศึกษาและ ส่งเสริมพยาบาล โดยมีผู้ให้ความสนใจ เป็นจำนวนมาก
วันที่ 17 ก.ค 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อม คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกัน บริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อน มนุษย์ การบริจาคโลหิตเป็นการช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ เป็นการสละเลือดเนื้อในร่างกายเพื่อช่วยต่ออายุแก่ผู้เจ็บป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษา ผู้ใดได้ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตจึงถึงว่าเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา ณ. บริเวณลาน ตรงข้ามศูนย์ เวชศึกษาและ ส่งเสริมพยาบาล โดยมีผู้ให้ความสนใจ เป็นจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:20 น.

สถานที่จัดงาน
ลานหลังอาคาร 9

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23