Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะวิทยาการจัดการ จัดแข่งหมากรุกไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13

วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 เวลา 14:44 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดการแข่งขันหมากรุกไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่าสองแสนบาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันแรกของการจัดงาน (4 เม.ย. 2557) รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันด้วย การแข่งขันหมากรุกไทย ครั้งที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่และพัฒนาสืบไป โดยมีการแข่งขันในรุ่นเด็กและเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และระดับประเทศ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ มากขึ้นในด้านการฝึกกลยุทธ์การคิด การวางแผน และฝึกสมาธิ จึดได้เพิ่มุร่นอายุไม่เกิน 10 ปี ขึ้นมาอีก 1 รุ่น เพื่อกระตุ้นให้เด็กหันมาสนใจกีฬาหมากรุกไทยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้าภยในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการ การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 - 12 และผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมด้วย โดยขณะนี้มีเซียนหมากรุก นักโขก และผู้สนใจ สมัครเข้าแข่งขันแล้วกว่าหนึ่งร้อยคน และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมและร่วมการแข่งขันได้ทุกวัน ระหว่างวันที่ 4-6 เม.ย. 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร. 056-219100 ต่อ 2400
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดการแข่งขันหมากรุกไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่าสองแสนบาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันแรกของการจัดงาน (4 เม.ย. 2557) รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันด้วย การแข่งขันหมากรุกไทย ครั้งที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่และพัฒนาสืบไป โดยมีการแข่งขันในรุ่นเด็กและเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และระดับประเทศ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ มากขึ้นในด้านการฝึกกลยุทธ์การคิด การวางแผน และฝึกสมาธิ จึดได้เพิ่มุร่นอายุไม่เกิน 10 ปี ขึ้นมาอีก 1 รุ่น เพื่อกระตุ้นให้เด็กหันมาสนใจกีฬาหมากรุกไทยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้าภยในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการ การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 - 12 และผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมด้วย โดยขณะนี้มีเซียนหมากรุก นักโขก และผู้สนใจ สมัครเข้าแข่งขันแล้วกว่าหนึ่งร้อยคน และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมและร่วมการแข่งขันได้ทุกวัน ระหว่างวันที่ 4-6 เม.ย. 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร. 056-219100 ต่อ 2400

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 เวลา 14:44 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23