Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นว. ร่วมส่งการแสดงเวทีใหญ่และขบวนแห่งานตรุษจีนปากน้ำโพ2557

วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:04 น.
เวทีใหญ่ หาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

    งานประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์ ประจำปี 2557 "98 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ ต้นกำเนิดเจ้าพระยา สืบสานศรัทธาแดนมังกร" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 4 ก.พ. 2557 ซึ่งเป็นประเพณีทีสืบทอดมายาวนานของชาวปากน้ำโพ และเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ ที่ทุกคนรอคอย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในการพัฒนาท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวนครสวรรค์ โดยได้ส่งการแสดงต่างๆ ร่วมแสดง ณ เวทีใหญ่ หาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ การแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คอนเสิร์ตวงดนตรี ราชภัฏแบรนด์ สาขาวิชาดนตรี และการแสดงขับร้องประสานเสียง โดยสาขาวิชาดนตรี นอกจากนี้ยังร่วมในขบวนแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วย โดยได้จัดทำรถเฉลิมพระเกีรยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรถนางฟ้า ซึ่งแสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ และยังมีนักศึกษาจากคณะสาขาต่างๆ ที่ร่วมถือป้ายและธงในขบวน ที่นำโดยองค์การบริหารนักศึกษาฯ และกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งการแสดงต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวปากน้ำโพ และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
งานประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์ ประจำปี 2557 "98 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ ต้นกำเนิดเจ้าพระยา สืบสานศรัทธาแดนมังกร" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 4 ก.พ. 2557 ซึ่งเป็นประเพณีทีสืบทอดมายาวนานของชาวปากน้ำโพ และเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ ที่ทุกคนรอคอย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในการพัฒนาท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวนครสวรรค์ โดยได้ส่งการแสดงต่างๆ ร่วมแสดง ณ เวทีใหญ่ หาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ การแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คอนเสิร์ตวงดนตรี ราชภัฏแบรนด์ สาขาวิชาดนตรี และการแสดงขับร้องประสานเสียง โดยสาขาวิชาดนตรี นอกจากนี้ยังร่วมในขบวนแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วย โดยได้จัดทำรถเฉลิมพระเกีรยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรถนางฟ้า ซึ่งแสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ และยังมีนักศึกษาจากคณะสาขาต่างๆ ที่ร่วมถือป้ายและธงในขบวน ที่นำโดยองค์การบริหารนักศึกษาฯ และกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งการแสดงต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวปากน้ำโพ และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:04 น.

สถานที่จัดงาน
เวทีใหญ่ หาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23