Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:03 น.
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.30 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโดยสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการรวมทีมของอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และให้อาจารย์และบุคลากรได้มีการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ โดยจะมีการแข่ขันนัดต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ.นี้ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.30 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโดยสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการรวมทีมของอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และให้อาจารย์และบุคลากรได้มีการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ โดยจะมีการแข่ขันนัดต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ.นี้ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:03 น.

สถานที่จัดงาน
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23