Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมลงนามข้อตกลง "มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า"

วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:01 น.
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.พิษณุโลก

    เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานเปิดตัวโครงการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเรื่องมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.พิษณุโลก โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนล่าง ในโครงการ "พัฒนาและสร้างเครือข่ายร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง" โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องระดับประเทศ โดยมีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพรชบูรณ์ สุโขทัย ตาก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานเปิดตัวโครงการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเรื่องมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.พิษณุโลก โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนล่าง ในโครงการ "พัฒนาและสร้างเครือข่ายร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง" โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องระดับประเทศ โดยมีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพรชบูรณ์ สุโขทัย ตาก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:01 น.

สถานที่จัดงาน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.พิษณุโลก

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23