Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กับ อบจ.นครสวรรค์ ร่วมลงนาม MOU ตั้งศูนย์พักคอยและรพ.สนาม

วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 18:59 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ศูนย์ย่านมัทรี ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

    26 กรกฎาคม 2564 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้งศูนย์พักคอย และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมมือการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับประชาชนจังหวัดนครสวรรค์กลับภูมิลำเนาจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีสถานที่กักตัวสังเกตุอาการ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษา โดยใช้อาคารหอพักนักศึกษาชายหลังใหม่ จำนวน 2 อาคาร รวม 104 ห้อง และอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ศูนย์ย่านมัทรี ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก ศบค.ไปแล้วก่อนหน้านี้ มีอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี มร.นว. และนายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมลงนามเป็นพยาน โดยขณะนี้ศูนย์พักคอยแห่งนี้ พร้อมรับชาวนครสวรรค์จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แล้ว พี่น้องชาวนครสวรรค์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องการจะเดินทางกลับบ้าน สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ อบจ.นครสวรรค์ หรือฮอตไลน์สายด่วนหมายเลข 1131
26 กรกฎาคม 2564 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้งศูนย์พักคอย และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมมือการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับประชาชนจังหวัดนครสวรรค์กลับภูมิลำเนาจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีสถานที่กักตัวสังเกตุอาการ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษา โดยใช้อาคารหอพักนักศึกษาชายหลังใหม่ จำนวน 2 อาคาร รวม 104 ห้อง และอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ศูนย์ย่านมัทรี ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก ศบค.ไปแล้วก่อนหน้านี้ มีอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี มร.นว. และนายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมลงนามเป็นพยาน โดยขณะนี้ศูนย์พักคอยแห่งนี้ พร้อมรับชาวนครสวรรค์จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แล้ว พี่น้องชาวนครสวรรค์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องการจะเดินทางกลับบ้าน สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ อบจ.นครสวรรค์ หรือฮอตไลน์สายด่วนหมายเลข 1131

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 18:59 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ศูนย์ย่านมัทรี ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23