Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี นำนายก อบต.นครสวรรค์ ดูพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักคอย และ State Quarantine (SQ) ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี

วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 18:56 น.

    เตรียมตั้งศูนย์พักคอย และ State Quarantine (SQ) ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ. นครสวรรค์ และคณะ ร่วมหารือและสำรวจอาคารสถานที่ เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอย State Quarantine (SQ) และรองรับการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เพื่อรับคนนครสวรรค์กลับบ้านจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมากจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีสถานที่กักตัวสังเกตอาการ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 และได้รับการรักษา โดย อบจ.นครสวรรค์ จะเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการทุกขั้นตอน โดยผู้เดินทางกลับบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มร.นว. เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนในส่วนของอาคารสถานที่ในพื้นที่ศูนย์ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย SQ และรพ.สนาม โดยจะใช้อาคารหอพักนักศึกษาชายแห่งใหม่ จำนวน 2 อาคาร ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นพอดี เป็นศูนย์พักคอย และเป็นห้องพักสังเกตุอาการ State Quarantine (SQ) โดยอาคารหอพักนักศึกษาชาย มีห้องพักรองรับได้รวมจำนวน 104 ห้อง และอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ บริเวณชั้นล่างซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้างอากาศถ่ายเท มีห้องน้ำขนาดใหญ่หลายจุด สามารถจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม และศูนย์ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วย COVID-19 ได้ประมาณ 200 เตียง พร้อมทั้งมีห้องรับรองแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้อธิการบดียังเผยอีกว่า จะจัดนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่สมัครใจ เข้าอบรมให้ได้ตามมาตรฐานของ สสจ. เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบุคคลากรการแพทย์ในศูนย์พักคอย State Quarantine (SQ) และโรงพยาบาลสนาม ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี พี่น้องชาวนครสวรรค์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องการจะเดินทางกลับบ้าน สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ อบจ.นครสวรรค์ หรือฮอตไลน์สายด่วนหมายเลข 1131 #NSRU #เราจะสู้ไปด้วยกัน #COVID19 #99ปีราชภัฏนครสวรรค์ #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏ #นครสวรรค์ ------------------------------------------------------ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 >>> http://www.nsru.ac.th/th/news/3528 ------------------------------------------------------ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #NSRU 056-219100-29 www.nsru.ac.th
เตรียมตั้งศูนย์พักคอย และ State Quarantine (SQ) ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ. นครสวรรค์ และคณะ ร่วมหารือและสำรวจอาคารสถานที่ เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอย State Quarantine (SQ) และรองรับการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เพื่อรับคนนครสวรรค์กลับบ้านจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมากจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีสถานที่กักตัวสังเกตอาการ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 และได้รับการรักษา โดย อบจ.นครสวรรค์ จะเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการทุกขั้นตอน โดยผู้เดินทางกลับบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มร.นว. เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนในส่วนของอาคารสถานที่ในพื้นที่ศูนย์ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย SQ และรพ.สนาม โดยจะใช้อาคารหอพักนักศึกษาชายแห่งใหม่ จำนวน 2 อาคาร ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นพอดี เป็นศูนย์พักคอย และเป็นห้องพักสังเกตุอาการ State Quarantine (SQ) โดยอาคารหอพักนักศึกษาชาย มีห้องพักรองรับได้รวมจำนวน 104 ห้อง และอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ บริเวณชั้นล่างซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้างอากาศถ่ายเท มีห้องน้ำขนาดใหญ่หลายจุด สามารถจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม และศูนย์ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วย COVID-19 ได้ประมาณ 200 เตียง พร้อมทั้งมีห้องรับรองแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้อธิการบดียังเผยอีกว่า จะจัดนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่สมัครใจ เข้าอบรมให้ได้ตามมาตรฐานของ สสจ. เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบุคคลากรการแพทย์ในศูนย์พักคอย State Quarantine (SQ) และโรงพยาบาลสนาม ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี พี่น้องชาวนครสวรรค์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องการจะเดินทางกลับบ้าน สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ อบจ.นครสวรรค์ หรือฮอตไลน์สายด่วนหมายเลข 1131 #NSRU #เราจะสู้ไปด้วยกัน #COVID19 #99ปีราชภัฏนครสวรรค์ #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏ #นครสวรรค์ ------------------------------------------------------ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 >>> http://www.nsru.ac.th/th/news/3528 ------------------------------------------------------ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #NSRU 056-219100-29 www.nsru.ac.th

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 18:56 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23