Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สำรวจพื้นที่ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ตั้งศูนย์พักคอย/รพ.สนาม รับคนนครสวรรค์กลับบ้าน

วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:40 น.
ศูนย์ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

    22 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ. นครสวรรค์ ร่วมหารือและสำรวจอาคารสถานที่ เตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอย State Quarantine (SQ) และรองรับการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรับคนนครสวรรค์กลับบ้านจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมากจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีสถานที่กักตัวสังเกตอาการ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 และได้รับการรักษา ตามนโยบายของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และความร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศบค., สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (สสจ.) สป.สช. จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มร.นว. เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนในส่วนของอาคารสถานที่ในพื้นที่ศูนย์ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย SQ และรพ.สนาม สำหรับพี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ โดยจะใช้อาคารหอพักนักศึกษาชายหลังใหม่ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นพอดี และยังไม่ได้มีการเปิดใช้งานมาก่อน เป็นศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัว SQ มีห้องพักรองรับได้รวมจำนวน 104 ห้อง โดยทาง อบจ.นครสวรรค์ จะดำเนินการจัดหาเตียงและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มาเสริม และอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ บริเวณชั้นล่างซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้างอากาศถ่ายเท มีห้องน้ำขนาดใหญ่หลายจุด สามารถจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม และศูนย์ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วย COVID-19 ได้ประมาณ 200 เตียง พร้อมทั้งมีห้องรับรองแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โดย อบจ.นครสวรรค์ จะเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งรถไปรับ การตรวจหาเชื้อ การพักคอย การรอดูอาการ อาหารการกิน ข้าวของเครื่องใช้ ของผู้ที่เดินทางกลับบ้านกับ อบจ.นครสวรรค์ โดยผู้เดินทางกลับบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนผู้ที่มีศักยภาพสามารถเดินทางกลับมาเองได้ ขอให้แจ้งติดต่อ มาที่ อบจ.นครสวรรค์ เพื่อเข้าระบบพักคอย รอดูอาการ และจะทำการตรวจหาเชื้อ เมื่อปลอดภัยไม่มีเชื้อจะนำส่งกลับถึงบ้านทุกคน ทั้งนี้การตั้งศูนย์พักคอย State Quarantine (SQ) แลโรงพยาบาลสนามอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ชาวนครสวรรค์ที่จะเดินทางกลับบ้าน สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ฮอตไลน์สายด่วนหมายเลข 1131
22 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ. นครสวรรค์ ร่วมหารือและสำรวจอาคารสถานที่ เตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอย State Quarantine (SQ) และรองรับการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรับคนนครสวรรค์กลับบ้านจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมากจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีสถานที่กักตัวสังเกตอาการ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 และได้รับการรักษา ตามนโยบายของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และความร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศบค., สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (สสจ.) สป.สช. จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มร.นว. เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนในส่วนของอาคารสถานที่ในพื้นที่ศูนย์ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย SQ และรพ.สนาม สำหรับพี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ โดยจะใช้อาคารหอพักนักศึกษาชายหลังใหม่ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นพอดี และยังไม่ได้มีการเปิดใช้งานมาก่อน เป็นศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัว SQ มีห้องพักรองรับได้รวมจำนวน 104 ห้อง โดยทาง อบจ.นครสวรรค์ จะดำเนินการจัดหาเตียงและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มาเสริม และอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ บริเวณชั้นล่างซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้างอากาศถ่ายเท มีห้องน้ำขนาดใหญ่หลายจุด สามารถจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม และศูนย์ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วย COVID-19 ได้ประมาณ 200 เตียง พร้อมทั้งมีห้องรับรองแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โดย อบจ.นครสวรรค์ จะเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งรถไปรับ การตรวจหาเชื้อ การพักคอย การรอดูอาการ อาหารการกิน ข้าวของเครื่องใช้ ของผู้ที่เดินทางกลับบ้านกับ อบจ.นครสวรรค์ โดยผู้เดินทางกลับบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนผู้ที่มีศักยภาพสามารถเดินทางกลับมาเองได้ ขอให้แจ้งติดต่อ มาที่ อบจ.นครสวรรค์ เพื่อเข้าระบบพักคอย รอดูอาการ และจะทำการตรวจหาเชื้อ เมื่อปลอดภัยไม่มีเชื้อจะนำส่งกลับถึงบ้านทุกคน ทั้งนี้การตั้งศูนย์พักคอย State Quarantine (SQ) แลโรงพยาบาลสนามอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ชาวนครสวรรค์ที่จะเดินทางกลับบ้าน สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ฮอตไลน์สายด่วนหมายเลข 1131

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:40 น.

สถานที่จัดงาน
ศูนย์ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23