Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ2557

วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 12:06 น.
ปากน้ำโพ

    เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ (กลางคืน) งาน "98 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ ต้นกำเนิดเจ้าพระยา สืบสานศรัทธาแดนมังกร" โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหัวหน้าส่วนราชการ ชาวปากน้ำโพ และนักท่องเที่ยวร่วมพิธี จากนั้นร่วมเดินในขบวนแห่รอบตลาดปากน้ำโพด้วย สำหรับประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นประเพณีที่ชาวปากน้ำโพ ได้มีการสืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งแสดงถึงความศรัทธาต่อองค์เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ แห่งเมืองปากน้ำโพ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ (กลางคืน) งาน "98 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ ต้นกำเนิดเจ้าพระยา สืบสานศรัทธาแดนมังกร" โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหัวหน้าส่วนราชการ ชาวปากน้ำโพ และนักท่องเที่ยวร่วมพิธี จากนั้นร่วมเดินในขบวนแห่รอบตลาดปากน้ำโพด้วย สำหรับประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นประเพณีที่ชาวปากน้ำโพ ได้มีการสืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งแสดงถึงความศรัทธาต่อองค์เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ แห่งเมืองปากน้ำโพ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 12:06 น.

สถานที่จัดงาน
ปากน้ำโพ

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23