Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์ฯ ม.ราชภัฏภาคเหนือ ณ อุตรดิตถ์

วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 11:45 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

    ทัพนักกีฬา สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยดร.ภิญโญ ภู่เทศ นายกสโมสรฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 41 "สักใหญ่เกมส์" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในครั้งต่อไป
ทัพนักกีฬา สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยดร.ภิญโญ ภู่เทศ นายกสโมสรฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 41 "สักใหญ่เกมส์" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในครั้งต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 11:45 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23