Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณ “ธานยปุระ”(ดงแม่นางเมือง)

วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00 น.
ณ วัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

    วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณ “ธานยปุระ”(ดงแม่นางเมือง) ณ วัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณ “ธานยปุระ”(ดงแม่นางเมือง) ณ วัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
ณ วัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23