Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564

วันที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09:54 น.

     วันที่ 6 เมษายน 2564 นายภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีนายนาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็น "วันจักรี" เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดยะลา จึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทย และเพื่อระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทยมาจนถึงปัจจุบัน
วันที่ 6 เมษายน 2564 นายภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีนายนาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็น "วันจักรี" เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดยะลา จึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทย และเพื่อระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทยมาจนถึงปัจจุบัน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09:54 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23