Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รองอธิการบดี ร่วมพิธีจับสลากกาชาดการกุศลจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09:45 น.
เวทีกลางหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 ณ เวทีกลางหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 ฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ปีที่ 105 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธี โดยผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 รางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 961223 และเลขท้าย 3 ตัวได้แก่หมายเลข 480
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 ณ เวทีกลางหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 ฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ปีที่ 105 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธี โดยผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 รางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 961223 และเลขท้าย 3 ตัวได้แก่หมายเลข 480

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09:45 น.

สถานที่จัดงาน
เวทีกลางหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23