Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:00 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ หมายเหตุ การแต่งกาย - ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สวมชุดปกติขาว - นักศึกษา สวมชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ หมายเหตุ การแต่งกาย - ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สวมชุดปกติขาว - นักศึกษา สวมชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:00 น.

สถานที่จัดงาน
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23