Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รองอธิการบดีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 2563

วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:07 น.
สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

    21 ธันวาคม 2563 อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกิจกรรม จากนั้น เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมวีไอพีนครสวรรค์กับทีมสื่อมวลชนนครสวรรค์ วันกีฬาแห่งชาติตรงกับวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทยโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ
21 ธันวาคม 2563 อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกิจกรรม จากนั้น เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมวีไอพีนครสวรรค์กับทีมสื่อมวลชนนครสวรรค์ วันกีฬาแห่งชาติตรงกับวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทยโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:07 น.

สถานที่จัดงาน
สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23