Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รองอธิการบดีร่วมเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย OTOP ครั้งที่ 2

วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 15:56 น.
ห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ จ.นครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ร่วมเปิดงานมหกรรม อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น ครั้งที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ จ.นครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ร่วมเปิดงานมหกรรม อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น ครั้งที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ จ.นครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 15:56 น.

สถานที่จัดงาน
ห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23