Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีไหว้ครู พิธีบายศรี 2563

วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 12:36 น.
ศูนย์ประชุมนิทรรศกาลนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัทรี

    วันที่ 10 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร “อุดมการณ์อันล้ำค่าแห่งตราราชภัฏ” พิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาพระคุณครู” และพิธีบายศรีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 10 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร “อุดมการณ์อันล้ำค่าแห่งตราราชภัฏ” พิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาพระคุณครู” และพิธีบายศรีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 12:36 น.

สถานที่จัดงาน
ศูนย์ประชุมนิทรรศกาลนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัทรี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23