Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์พระพิรุณทรงนาค

วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:09 น.
บริเวณหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดย ภาควิชาเกษตรศาสตร์จัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระพิรุณทรงนาค ณ บริเวณหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดย ภาควิชาเกษตรศาสตร์จัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระพิรุณทรงนาค ณ บริเวณหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:09 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23