Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 19:52 น.
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จังหวัดนครสวรรค์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จังหวัดนครสวรรค์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 19:52 น.

สถานที่จัดงาน
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23