Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบรรยายพิเศษ โลจิสติกส์

วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:06 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    วันที่ 15 พ.ย. 56 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมการวิจัยโลจิสติกส์ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีผู้แทนแต่ละคณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 15 พ.ย. 56 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมการวิจัยโลจิสติกส์ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีผู้แทนแต่ละคณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:06 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23