Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บรรยากาศรายงานตัวเข้าศึกษา กศ.บป.

วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:49 น.

    บรรยากาศรายงานตัวเข้าศึกษา กศ.บป. วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมือง)
บรรยากาศรายงานตัวเข้าศึกษา กศ.บป. วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมือง)

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:49 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23