Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานบ้านเทคโนโลยี (Technology Open House)

วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:00 น.
อาคาร 11

    เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน "เปิดบ้านเทคโนโลยี" Technology Open House ณ อาคาร 11 จัดโดยคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม ที่นักศึกษาได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการเทคโนโลยีสู่ชุมชน และเล่นเกมส์ชิงรางวัล ตอบปัญหาทางด้านวิชาการของแต่ละสาขาวิชา
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน "เปิดบ้านเทคโนโลยี" Technology Open House ณ อาคาร 11 จัดโดยคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม ที่นักศึกษาได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการเทคโนโลยีสู่ชุมชน และเล่นเกมส์ชิงรางวัล ตอบปัญหาทางด้านวิชาการของแต่ละสาขาวิชา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:00 น.

สถานที่จัดงาน
อาคาร 11

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23