Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดสุคตวราราม (วัดยาง)

วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:00 น.
วัดสุคตวราราม (วัดยาง) อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ พร้อมด้วย ผศ.สุเทพ ไม้ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดสุคตวราราม (วัดยาง) อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ พร้อมด้วย ผศ.สุเทพ ไม้ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดสุคตวราราม (วัดยาง) อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:00 น.

สถานที่จัดงาน
วัดสุคตวราราม (วัดยาง) อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23