Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน มีการทำความสะอาด BIG Cleaning Day ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10:08 น.

    18-19 มิ.ย.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน มีการทำความสะอาด BIG Cleaning Day ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามจุดต่างๆ อาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเจ้าหน้าที่ ที่ทำการตฉีดพ่น สวมใส่ชุดพลาสติกแขนยาวและสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันละอองฝอยต่างๆ ในขณะที่ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
18-19 มิ.ย.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน มีการทำความสะอาด BIG Cleaning Day ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามจุดต่างๆ อาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเจ้าหน้าที่ ที่ทำการตฉีดพ่น สวมใส่ชุดพลาสติกแขนยาวและสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันละอองฝอยต่างๆ ในขณะที่ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10:08 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23