Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เลือกตั้งประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นว.

วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:54 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 56 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยเลือกตั้ง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 13 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ก็พร้อมใจกันมาเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยผู้ที่เข้ารับการสรรหาประธานกรรมการ ที่ได้คะแนนสูงสุด ที่ 386 คะแนน ได้แก่ หมายเลข 2 นายวีระ แข็งกสิการ มีคะแนนนำห่างผู้สมัครอีกท่านคือ หมายเลข 1 นายเจนกิจ เพ่งผล 191 คะแนน และการสรรหากรรมการดำเนินการ มีผู้สมัคร 2 คน เช่นเดียวกัน โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปอย่างล้นหลาม คือ นายอานันท์ หินแก้ว หมายเลข 2 ที่คะแนน 504 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่ง คือนางจิรวรรณ ดวงแก้ว หมายเลข 1 ได้เพียง 71 คะแนน
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 56 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยเลือกตั้ง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 13 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ก็พร้อมใจกันมาเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยผู้ที่เข้ารับการสรรหาประธานกรรมการ ที่ได้คะแนนสูงสุด ที่ 386 คะแนน ได้แก่ หมายเลข 2 นายวีระ แข็งกสิการ มีคะแนนนำห่างผู้สมัครอีกท่านคือ หมายเลข 1 นายเจนกิจ เพ่งผล 191 คะแนน และการสรรหากรรมการดำเนินการ มีผู้สมัคร 2 คน เช่นเดียวกัน โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปอย่างล้นหลาม คือ นายอานันท์ หินแก้ว หมายเลข 2 ที่คะแนน 504 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่ง คือนางจิรวรรณ ดวงแก้ว หมายเลข 1 ได้เพียง 71 คะแนน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:54 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23