Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:14 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

     คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องอมราวดี อาคาร14 ชั้น3
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องอมราวดี อาคาร14 ชั้น3

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:14 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23