Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:40 น.
เทศบาลนครนครสวรรค์

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 นำโดย รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรรษาจากบริเวณเทศบาลนครนครสวรรค์ เคลื่อนขบวนไปตลาดปากน้ำโพ และนำถวาย ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยขบวนรถของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทความคิดสร้างสรรรค์
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 นำโดย รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรรษาจากบริเวณเทศบาลนครนครสวรรค์ เคลื่อนขบวนไปตลาดปากน้ำโพ และนำถวาย ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยขบวนรถของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทความคิดสร้างสรรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:40 น.

สถานที่จัดงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23