Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น.
บริเวณลานจอดรถตรงข้ามศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 17 ก.ค.2560 ณ บริเวณลานจอดรถตรงข้ามศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 17 ก.ค.2560 ณ บริเวณลานจอดรถตรงข้ามศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณลานจอดรถตรงข้ามศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23