Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 (29 พ.ค.60)

วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:24 น.
ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:24 น.

สถานที่จัดงาน
ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23