Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เชิญชมลิเกครุศาสตร์ รอบพิเศษ “กาหลงกรุง”

วันที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 19:00 น.
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ)

    สนง.วัฒนธรรมจ.นครสวรรค์ ร่วมกับม.ราชภัฏนครสวรรค์ เชิญชมลิเกครุศาสตร์ รอบพิเศษ “กาหลงกรุง” หลังจากสร้างความประทับใจเป็นอย่างดีกับการแสดงลิเกครุศาสตร์ ปีที่ 8 เมื่อวันที่ 8 มีนาคมมี่ผ่านมา ซึ่งจัดและแสดงโดยนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดแสดงจำนวน 2 รอบ ด้วยกัน คือรอบบ่าย และรอบค่ำ มีผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดงจำนวนมาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดแสดงลิเกคุศาสตร์ ปีที่ 8 รอบพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) จัดแสดงในท้องเรื่อง “กาหลงกรุง” จึงของประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปร่วมกับชมศิลปวัฒนธรรมไทย “ลิเกครุศาสตร์” ในวันและเวลาดังกล่าว (ชมฟรี)
สนง.วัฒนธรรมจ.นครสวรรค์ ร่วมกับม.ราชภัฏนครสวรรค์ เชิญชมลิเกครุศาสตร์ รอบพิเศษ “กาหลงกรุง” หลังจากสร้างความประทับใจเป็นอย่างดีกับการแสดงลิเกครุศาสตร์ ปีที่ 8 เมื่อวันที่ 8 มีนาคมมี่ผ่านมา ซึ่งจัดและแสดงโดยนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดแสดงจำนวน 2 รอบ ด้วยกัน คือรอบบ่าย และรอบค่ำ มีผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดงจำนวนมาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดแสดงลิเกคุศาสตร์ ปีที่ 8 รอบพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) จัดแสดงในท้องเรื่อง “กาหลงกรุง” จึงของประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปร่วมกับชมศิลปวัฒนธรรมไทย “ลิเกครุศาสตร์” ในวันและเวลาดังกล่าว (ชมฟรี)

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 19:00 น.

สถานที่จัดงาน
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ)

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23