Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน "สิงห์ครุศาสตร์คัพ ครั้งที่ 9"

วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 07:00 น.
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญเยาวชนทั่วไป ร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "สิงห์ครุศาสตร์คัพ ครั้งที่ 9" ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รุ่นอายุ 10 ปี 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค.60 ณ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ สมัครฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้ โทร.089-2698263
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญเยาวชนทั่วไป ร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "สิงห์ครุศาสตร์คัพ ครั้งที่ 9" ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รุ่นอายุ 10 ปี 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค.60 ณ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ สมัครฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้ โทร.089-2698263

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 07:00 น.

สถานที่จัดงาน
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23