Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มร.นว. ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:00 น.

    21 พฤษภาคม 2563 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2563 โดยผ่านระบบการประชุมออนไลน์ มีคณะกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม
21 พฤษภาคม 2563 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2563 โดยผ่านระบบการประชุมออนไลน์ มีคณะกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23