Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่วมลงคะแนนคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:00 น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี และ นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมเป็นสักขีพยานลงคะแนนคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี และ นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมเป็นสักขีพยานลงคะแนนคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23