Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

“ลิเกครุศาสตร์ ปีที่ 8” เรื่อง “รอยบุญ”

วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 น.

    คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “ลิเกครุศาสตร์ ปีที่ 8” ในท้องเรื่อง “รอยบุญ” วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ และรอบค่ำ เวลา 19.00-22.00 น. ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) แสดงโดยนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ “ชมฟรี” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล โทร. 081-5320542 หรือ 056-219100 ต่อ 2102
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “ลิเกครุศาสตร์ ปีที่ 8” ในท้องเรื่อง “รอยบุญ” วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ และรอบค่ำ เวลา 19.00-22.00 น. ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) แสดงโดยนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ “ชมฟรี” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล โทร. 081-5320542 หรือ 056-219100 ต่อ 2102

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23