Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

วันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:17 น.
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

    วันที่ 9 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณะทำงานเขตรับผิดชอบ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี และนักศึกษา ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์และวัสดุให้กับชุมชนในเขตอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยมี นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีเทศบาลทัพทัน และตัวแทนชุมชน ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 9 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณะทำงานเขตรับผิดชอบ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี และนักศึกษา ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์และวัสดุให้กับชุมชนในเขตอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยมี นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีเทศบาลทัพทัน และตัวแทนชุมชน ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:17 น.

สถานที่จัดงาน
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23