Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

องค์การนักศึกษา มร.นว. ผลิตเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันไวรัสโควิท - 19 แจกฟรี

วันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:33 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันนี้ (5 มี.ค.63) องค์การบริหารนักศึกษาฯ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยนายวีระ กิจเฉย นายกองค์การบริหารนักศึกษาฯ ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัส ในโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และได้นำแจกจ่ายให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อร่วมกันตระหนักถึงพิษภัยของโรค และรู้จักวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) ทั้งนี้ทางองค์การบริหารนักศึกษา ม.ราชภัฏนครสรรค์ มีโครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือต่อเนื่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป
วันนี้ (5 มี.ค.63) องค์การบริหารนักศึกษาฯ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยนายวีระ กิจเฉย นายกองค์การบริหารนักศึกษาฯ ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัส ในโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และได้นำแจกจ่ายให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อร่วมกันตระหนักถึงพิษภัยของโรค และรู้จักวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) ทั้งนี้ทางองค์การบริหารนักศึกษา ม.ราชภัฏนครสรรค์ มีโครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือต่อเนื่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:33 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23