Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องใน "วันราชภัฏ"

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 19:31 น.
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาฯ นำโดย อาจารย์แวววัน ชมพูนุช ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยไปแจกจ่ายก๋วยเตี๋ยวให้กับญาติและผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" 14 กุมภาพันธ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาฯ นำโดย อาจารย์แวววัน ชมพูนุช ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยไปแจกจ่ายก๋วยเตี๋ยวให้กับญาติและผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" 14 กุมภาพันธ์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 19:31 น.

สถานที่จัดงาน
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23