Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

"คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์ "

วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:57 น.

    เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะทำงานเขตรับผิดชอบ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ นำโดย ผศ.ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา ดำเนินการสำรวจเเละจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมาย เเละสร้างองค์ความรู้เพื่อหาเเนวทางการเเก้ปัญหาความยากจน โดยมีเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดพระนอน ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะทำงานเขตรับผิดชอบ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ นำโดย ผศ.ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา ดำเนินการสำรวจเเละจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมาย เเละสร้างองค์ความรู้เพื่อหาเเนวทางการเเก้ปัญหาความยากจน โดยมีเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดพระนอน ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:57 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23