Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือก นักศึกษา ป. วิชาชีพครู รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

    14 ธ.ค.62 ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือก นักศึกษา ป. วิชาชีพครู รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
14 ธ.ค.62 ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือก นักศึกษา ป. วิชาชีพครู รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23