Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรม “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน” "นครสวรรค์สรรพศิลป์สร้างสรรค์" ครั้งที่ 1 ของขวัญจากฟากฟ้า

วันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:00 น.
ลานมังกร อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ) จังหวัดนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร งานนครสวรรค์สรรพศิลป์สร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 The 1st Nakhon Sawan Arts & Culture Festival “ของขวัญจากฟากฟ้า Presents from Heaven” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลานมังกร อุทยานสวรรค์ โดยมีกิจกรรม การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ วง NSRU Band (Big Band เต็มวง) พร้อมศิลปินรับเชิญคุณภาพมากมาย ดำเนินรายการรูปแบบ Musical กิจกรรมการลงสีภาพในหลวง ร.9 ขนาดความยาว 9 เมตร พร้อมชมการบรรเลงดนตรีเครื่องสายสากล String Ensemble กิจกรรมสกรีนภาพ รัชกาลที่ 9 บนผืนผ้า รับเป็นของที่ระลึกฟรี ภายในงานยังมีจิตอาสานำอาหารเครื่องดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชน กลุ่มช่างผมจิตอาสา นครสวรรค์ บริการตัดผม เซ็ทผมฟรี โดยประชาชนชาวนครสวรรค์มาร่วมงานจำนวนมาก โครงการนครสวรรค์สรรพศิลป์สร้างสรรค์ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ต้องการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะนานาแขนง เพื่อแสดงศักยภาพ ความสามารถ และพลังฝีมือของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจสำคัญของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว ยังสอดรับกับกฎบัตรนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสรรค์เป็นเมืองศิลปะนานาชาติ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นการนำเสนอในรูปแบบการแสดงดนตรี ผสมผสานการแสดงมิวสิคัล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะองค์อัครศิลปิน ซึ่งการแสดงครั้งนี้ นอกจากจะมีการเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งมีความไพเราะ ทรงคุณค่า และประทับอยู่ในใจของปวงชนชาวไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งเกิดมาเพื่อเป็นดั่งของขวัญให้แก่คนไทยทุกคนบนแผ่นดินนี้ ขอบคุณภาพจากช่างภาพทุกท่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร งานนครสวรรค์สรรพศิลป์สร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 The 1st Nakhon Sawan Arts & Culture Festival “ของขวัญจากฟากฟ้า Presents from Heaven” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลานมังกร อุทยานสวรรค์ โดยมีกิจกรรม การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ วง NSRU Band (Big Band เต็มวง) พร้อมศิลปินรับเชิญคุณภาพมากมาย ดำเนินรายการรูปแบบ Musical กิจกรรมการลงสีภาพในหลวง ร.9 ขนาดความยาว 9 เมตร พร้อมชมการบรรเลงดนตรีเครื่องสายสากล String Ensemble กิจกรรมสกรีนภาพ รัชกาลที่ 9 บนผืนผ้า รับเป็นของที่ระลึกฟรี ภายในงานยังมีจิตอาสานำอาหารเครื่องดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชน กลุ่มช่างผมจิตอาสา นครสวรรค์ บริการตัดผม เซ็ทผมฟรี โดยประชาชนชาวนครสวรรค์มาร่วมงานจำนวนมาก โครงการนครสวรรค์สรรพศิลป์สร้างสรรค์ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ต้องการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะนานาแขนง เพื่อแสดงศักยภาพ ความสามารถ และพลังฝีมือของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจสำคัญของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว ยังสอดรับกับกฎบัตรนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสรรค์เป็นเมืองศิลปะนานาชาติ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นการนำเสนอในรูปแบบการแสดงดนตรี ผสมผสานการแสดงมิวสิคัล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะองค์อัครศิลปิน ซึ่งการแสดงครั้งนี้ นอกจากจะมีการเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งมีความไพเราะ ทรงคุณค่า และประทับอยู่ในใจของปวงชนชาวไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งเกิดมาเพื่อเป็นดั่งของขวัญให้แก่คนไทยทุกคนบนแผ่นดินนี้ ขอบคุณภาพจากช่างภาพทุกท่าน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:00 น.

สถานที่จัดงาน
ลานมังกร อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ) จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23