Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

NSRU Half Marathon 2020

วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 05:00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวิ่ง NSRU Half Marathon 2020 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีนักวิ่ง และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า 1,700 คน เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อเป็นรายได้จัดกิจกรรมนักศึกษา โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ระยะทางคือ ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.5 กม. มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม.และไมโครมาราธอน ระยะทาง 3.5 กม. เริ่มปล่อยตัวนักกีฬาประเภทแรกคือ ฮาล์ฟมาราธอน เวลา 04.45 น. ต่อมาเวลา 05.45 น.เป็นการปล่อยตัวประเภท มินิมาราธอน และเวลา 06.00 น.เป็นการปล่อยตัวประเภทไมโครมาราธอน มีประธานร่วมการปล่อยตัวประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ดร.สมศักดิ์ ลิลา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม NSRU Half Marathon 2020 ประกอบไปด้วยคณาจารย์เก่า คณาจารย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและนักวิ่งเดินสาย รวมทั้งสิ้นเกือบ 1,700 คน เป็นประเภทไมโครมาราธอน จำนวน 840 คน ประเภทมินิมาราธอน จำนวน 478 คน ประเภทฮาล์ฟมาราธอน จำนวน 202 คน และนักวิ่งวีไอพี 133 คน บรรยากาศการวิ่งเป็นไปด้วยความคึกคัก มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร นักวิทยุสมัครเล่น เจ้าหน้าที่ อปพร. นักศึกษาและอาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถพยาบาลจาก 5 โรงพยาบาล อำนวยความสะดวก ดูแลนักวิ่งตลอดเส้นทางทุกประเภท หลังจากที่เข้าเส้นชัยแล้วมีการรับเหรียญ รับถ้วยรางวัลและร่วมรับประทานอาหารที่ทางฝ่ายจัดวิ่งเตรียมไว้เลี้ยงนักวิ่งทุกคน มีอาหารคาว หวาน น้ำดื่ม ของหวาน เช่น ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู-ปลา ก๋วยจั๊บ ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวเหนียว-ลาบ เฉาก๊วย ลอดช่อง กาแฟ น้ำต้าหู้ ปลาท่องโก๋ ซึ่งเป็นที่ถูกใจของบรรดานักวิ่งเพราะมีเลี้ยงไม่อั้น ซึ่งการรับประทานอาหารทุกคนก็จะนั่งกับพื้นสนามหญ้า รับประทานกันอย่างเป็นกันเอง มีบรรดาศิษย์เก่าเข้ามากราบครูบาอาจารย์ และมีการพบปะกันอดีตนักศึกษาในรุ่นต่างๆ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวิ่ง NSRU Half Marathon 2020 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีนักวิ่ง และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า 1,700 คน เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อเป็นรายได้จัดกิจกรรมนักศึกษา โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ระยะทางคือ ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.5 กม. มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม.และไมโครมาราธอน ระยะทาง 3.5 กม. เริ่มปล่อยตัวนักกีฬาประเภทแรกคือ ฮาล์ฟมาราธอน เวลา 04.45 น. ต่อมาเวลา 05.45 น.เป็นการปล่อยตัวประเภท มินิมาราธอน และเวลา 06.00 น.เป็นการปล่อยตัวประเภทไมโครมาราธอน มีประธานร่วมการปล่อยตัวประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ดร.สมศักดิ์ ลิลา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม NSRU Half Marathon 2020 ประกอบไปด้วยคณาจารย์เก่า คณาจารย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและนักวิ่งเดินสาย รวมทั้งสิ้นเกือบ 1,700 คน เป็นประเภทไมโครมาราธอน จำนวน 840 คน ประเภทมินิมาราธอน จำนวน 478 คน ประเภทฮาล์ฟมาราธอน จำนวน 202 คน และนักวิ่งวีไอพี 133 คน บรรยากาศการวิ่งเป็นไปด้วยความคึกคัก มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร นักวิทยุสมัครเล่น เจ้าหน้าที่ อปพร. นักศึกษาและอาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถพยาบาลจาก 5 โรงพยาบาล อำนวยความสะดวก ดูแลนักวิ่งตลอดเส้นทางทุกประเภท หลังจากที่เข้าเส้นชัยแล้วมีการรับเหรียญ รับถ้วยรางวัลและร่วมรับประทานอาหารที่ทางฝ่ายจัดวิ่งเตรียมไว้เลี้ยงนักวิ่งทุกคน มีอาหารคาว หวาน น้ำดื่ม ของหวาน เช่น ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู-ปลา ก๋วยจั๊บ ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวเหนียว-ลาบ เฉาก๊วย ลอดช่อง กาแฟ น้ำต้าหู้ ปลาท่องโก๋ ซึ่งเป็นที่ถูกใจของบรรดานักวิ่งเพราะมีเลี้ยงไม่อั้น ซึ่งการรับประทานอาหารทุกคนก็จะนั่งกับพื้นสนามหญ้า รับประทานกันอย่างเป็นกันเอง มีบรรดาศิษย์เก่าเข้ามากราบครูบาอาจารย์ และมีการพบปะกันอดีตนักศึกษาในรุ่นต่างๆ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 05:00 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23