Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปินแห่งชาติ ร่วมงาน Art&Design ครั้งที่ 3

วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2556 เวลา 04:00 น.
ห้องร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2556 อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ปฏิบัติการทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 3 "Art&Design Workshop" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องร่มพะยอม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ งานนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ศ.เดชา วราชุน และศิลปินชื่อดังอื่นๆ อีกมากมายร่วมงาน.
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2556 อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ปฏิบัติการทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 3 "Art&Design Workshop" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องร่มพะยอม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ งานนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ศ.เดชา วราชุน และศิลปินชื่อดังอื่นๆ อีกมากมายร่วมงาน.

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2556 เวลา 04:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23