Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09:23 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ www.nsru.ac.th/pr รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมรายงานตัว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองฯ สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.nsru.ac.th/pr
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ www.nsru.ac.th/pr รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมรายงานตัว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองฯ สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.nsru.ac.th/pr

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09:23 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23