Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ประชุมเตรียมจัดเดิน-วิ่งการกุศล NSRU Half Marathon 2020

วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.สมศักดิ์ ลิลา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล "NSRU Half Marathon 2020" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะนำรายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยในขณะประชุม นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติมาพบปะกับคณะกรรมการสมาคม โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีสนับสนุนการจัดงานในครั้งอย่างเต็มที่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ และการรับสมัครจะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ facebook : NSRU Half Marathon หรือที่ www.nsru.ac.th
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.สมศักดิ์ ลิลา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล "NSRU Half Marathon 2020" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะนำรายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยในขณะประชุม นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติมาพบปะกับคณะกรรมการสมาคม โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีสนับสนุนการจัดงานในครั้งอย่างเต็มที่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ และการรับสมัครจะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ facebook : NSRU Half Marathon หรือที่ www.nsru.ac.th

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:30 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23